Vid avlossat skott!!

 Om djuret Du skjutit på försvinner utom synhåll och Du inte med säkerhet kan se eller höra djuret gå omkull så är detta en eftersökssituation! Först tanken är ofta – Jag går fram och ser efter hur det tog. Gör inte det!!  

Här följer några punkter som passkytten bör tänka på.

  • Sitt kvar på passet! FÖRVISSA DIG OM ATT VAPNET ÄR SÄKRAT!  
  • Anropa jaktledaren och tala om vad som hänt. Jaktledaren skickar ett eftersöksekipage.
  • Notera klockslaget    

     Memorera var djuret först dök upp och var det befann sig när Du sköt. Och var det försvann. Var det flera djur?      

  • Memorera hur djuret betedde sig i skottet.
  • Sitt lugnt kvar och invänta eftersöksekipaget.           
  • När eftersöksekipaget kommer, ÖPPNA SLUTSTYCKET!                   

Eftersöksjägaren kommer att ’’intervjua” Dig om vad som hänt, om det var flera djur med, hur djuret betedde sig i skottet osv. Detta för att bilda sig en uppfattning om vad som hänt. Eftersöksjägaren letar sedan med hjälp av hunden reda skottplatsen för att detta är med avsikt för att vidta rätt åtgärder for att snabbt få tag i det ev. skadade djuret. Springer Ni fram för att ”se hur det tog” trampar Ni sönder skottplatsen och viktiga ledtrådar kan gå förlorade. Att råka ut för en skadskjutning är inte roligt men ALLA som jagar råkar ut förr eller senare ut för detta! Håll huvudet kalt och berätta för eftersöksekipaget vad som hänt, det brukar lösa sig!      

LYCKA TILL!       

 CHECKLISTA VID EFTERSÖK

Kolla patron ur!             

Frågor skytten om:                   

1.      Skyttens plats              

2.      Skottplatsen/erna      

3.      Signalement på djuret/djuren             

4.      Varifrån djuret kom blev synligt för skytten ( Viktigt för att hitta skottplatsen)        

5.      Gångart & hastighet  

6.      Flyktväg senaste stället djuret var synligt på              

7.      Var på djuret riktades skottet/en       

8.       Iakttagna skottecken                          

9.      Antal lossade              

10.   Kaliber ev. kulvikt       

11.   Skjutavstånd vid varje skott                

12.   Har djuret störts efter skott (hund eller annan störning)                     

13.   Använde skytten stöd                           

14.   Har någon varit fram till Skottplatsen/erna?              

Undersök:              

1.      Undersök varifrån djuret kom ( med hund)          

2.      Kontrolera kulans väg mot målet Gå bakom skottplatsen och titta mot skytten.

3.      Undersök skottplatsen noga hår blod benbitar tänder osv.

4.      Undersök flyktriktning                  

5.      Bedöm skadan    

6.      Vid tag lämpliga åtgärder för att finna djuret (Tag ej med skytten, denne kan vara för nervös & djuret kan återvända)  

Använd alltid 2 hundar en spårhund & en släpphund                            

Leta efter:                   

1.      Spår                

2.      Blod               

3.      Hår                 

4.      Ben, märg, maginnehåll, tänder rom            

Tänka på: Vara observant på vad andra djur kan visa. Blod och liknande är godbitar för myror, flugor, getingar, sniglar mm. Var alltid noga I överkant när du bestämmer vilken åtgärd som skall till även om det kan verka överdrivet. Begär förhållsskyttar, sidoskytt, spårhund och släpphund att Släppa vid något tillfälle beroende på skada. Checklistan kan hämtas i dokument. Eftersök som pdf.fil