Rapportering av skjutna älgar

All älgjakt (tjurar, hondjur och kalvar) bedrivs som avlysningsjakt och därför måste jaktlagen inrapportera fällda älgar enligt nedanstående föreskrifter.

Senast klockan 18.00 den dag djuret fällts skall jaktlag inrapportera detta på: Telefonnr. 0739484441.

För att få jaga älg måste jaktlagen kontrollera att det finns några djur kvar i tilldelningen och detta görs från kl. 20.00 kvällen innan tänkt jaktdag på: Telefonnr. 0739484441.